Školní družina

Skvělý úspěch projektu Račte vstoupit ŠD ve Slavkovicích

Zdeněk Havlík, 18. 09. 2016, 18:17

Sl-SD-Twining-2016-01Celý loňský školní rok pracovaly děti ze školní družiny ve Slavkovicích na eTwiningovém projektu nazvaném Račte vstoupit společně s devíti školami z České a Slovenské republiky. Vznikala cirkusová vystoupení, videa, výtvarné práce a probíhala spousta dalších činností motivovaných cirkusovým prostředím. Propojení aktivit všech škol završilo vydání česko-slovenského sborníku her, kvizů a doplňovaček, který jsme věnovali zdravotním klaunům pro jejich práci s dětmi v nemocnici.

Máme velkou radost - Národní podpůrné středisko pro eTwinning nám v září udělilo Quality Label (Certifikát kvality) za rok 2016 (další informace k dispozici ZDE).

Ivana Staňková