Školní družina

Vycházka do lesa

Zdeněk Havlík, 19. 03. 2017, 12:31

Sl-Vychazka-les-2017-01Při podzimním podvečerním čtení, kdy nás navštívil člen mysliveckého sdružení Háj pan Petr Kotovic, jsme si slíbili, že během zimy uskutečníme společnou vycházku ke krmelci. Konečně nastalo vhodné počasí, abychom tento náš záměr zrealizovali a spolu s panem Kotovicem se vypravili do terénu.

Prošli jsme les, kde má pan Kotovic honitbu, nasypali u krmelců, poprvé viděli instalování fotopasti, dozvídali se spoustu zajímavostí o lese a zvířatech. Zastavili jsme se u chráněné louky Šafranice, která je od roku 2012 přírodní památkou. Prohlédli jsme si kapličku zasvěcenou sv. Hubertovi, kterou postavilo svépomocí místní myslivecké sdružení.

A úplně na závěr jsme si mohli prohlédnout lovecké zbraně a vyptat se na vše, co nás zajímá. Rozloučili jsme se slibem, že naše setkání nebylo poslední...

Ivana Staňková

Sl-Vychazka-les-2017-02Sl-Vychazka-les-2017-03Sl-Vychazka-les-2017-04Sl-Vychazka-les-2017-05